PCB Circuit Board fyrir Ultrasonic Atomizing 24V 1.7MHz

PCB Circuit Board fyrir Ultrasonic Atomizing 24V 1.7MHz

PCB Circuit Board fyrir Ultrasonic Atomizing 24V 1.7MHz PCB Circuit er hægt að aðlaga Ultrasonic atomizing transducer: 20mm þvermál, 1.7MHz
DaH jaw

Nánari upplýsingar

PCB Circuit Board fyrir Ultrasonic Atomizing 24V 1.7MHz


PCB Circuit er hægt að aðlaga


Ultrasonic atomizing transducer: 20mm þvermál, 1.7MHz


PCB hringrásinquiry